Vrijeschool de Lindeboom is een fijne basisschool aan de korte verspronckweg in Haarlem

Basisschool de Lindeboom is de 5e vrije school van Haarlem

Een mooi
toneelstuk
begint met taal.

Ons kleuteronderwijs

Uitgangspunten | Het vrije spel

Eén van de belangrijkste activiteiten binnen de kleuterklas is het vrije spel. Daarmee wordt de creativiteit en fantasie geprikkeld. Tijdens het spelen ontmoet je kleuter de wereld. Dat wat buiten het kind gebeurt krijgt in het spel een plaats, dat wat er innerlijk bij het kind groeit wordt geoefend en geuit.

Tijdens dit spel oefent je kind vele vaardigheden. Via bouwwerken, klein en groot, wordt er geoefend met evenwicht. Tal van handelingen gaan gepaard met rekeninzicht. Er wordt gepast, gemeten en geteld. Door te kruipen, te klimmen en te springen ontwikkelt je kind grove motorische vaardigheden. Aan tafel zijn er veel mogelijkheden om fijn-motorisch aan het werkt te gaan met papier, krijt, schaar en lijm. Het sociale aspect komt ruim aan bod. Kinderen ontmoeten elkaar. Al naar gelang zij ouder worden leren zij samen te werken, te overleggen, ruzietjes te maken en ook weer op te lossen. Met het luisteren naar verhalen, het nazeggen en meespelen van rijmpjes, versjes, taalspelletjes en het kijken naar prentenboeken ontwikkelen ze spelenderwijs kennis met taal.

Ritme en herhaling

De dagen in de kleuterklas hebben een vast ritme. Door herhaling en het opbouwen van goede gewoontes weten de kinderen waar ze aan toe zijn. Hierdoor voelen zij zich veilig en geborgen in de groep. Speciale momenten hebben hun eigen rituelen en gewoontes.

Het dagritme brengt afwisseling in gezamenlijk en vrije activiteiten, in beweging en rust. Er zijn momenten waarop je kind gericht is op de juf en er zijn momenten waarop je kind zelfbepalend bezig kan zijn. In de week heeft iedere dag zijn eigen activiteit, bijvoorbeeld maandag schilderen, dinsdag tekenen, woensdag buitendag, donderdag bijenwas en vrijdag brood bakken. Het jaarritme met de seizoenen en de jaarfeesten is de grote boog. Met liederen, vieringen, spel en beleven van de natuur verbinden de kinderen zich met zichzelf en de wereld. Een feest van herkenning is het wanneer liederen van het vorige jaar weer gezongen worden. De kinderen verheugen zich op feesten die komen gaan en dragen deze ervaringen de rest van hun leven met zich mee.


Materiaal

Zorgvuldig geven de kleuterleidsters vorm aan het lokaal, het spelmateriaal en de sfeer die heerst in de klas. Je kind kan zijn eigen wereld scheppen met spelmateriaal waarmee de fantasie wordt aangesproken. Het aanbod van natuurlijk materiaal geeft je kind de zintuiglijke ervaring die voor zijn ontwikkeling nodig is.

In de klas zijn verschillende speelplekken. Er kan gebouwd worden met houten blokken en kapla. Het rode en blauwe huis zijn twee gezellig ingerichte huisjes met poppen en serviesjes. Er zijn rekken, planken kisten, lappen en pittenzakken om hutten mee te bouwen. Aan tafel wordt er gewerkt en gespeeld, er zijn puzzels van verschillende niveaus en gezelschapsspelletjes. Ook maken de kinderen tekeningen of handwerkopdrachtjes van juf.

Op de seizoenstafel wordt wat er buiten in de natuur plaatsvindt richting het komende jaarfeest in het klein weergegeven. De kinderen kunnen wegdromen bij prentenboeken en platen die passen bij het moment van het jaar.


De dagindeling

Als ouder breng je je kind in de klas en zingen we gezamenlijk een aantal liederen die passen bij het seizoen. Nadat de ouders afscheid hebben genomen, begint de dag in de kring met een ochtendspreuk en wordt de klassenkabouter wakker gemaakt.

Het vrije spel neemt een belangrijke plaats in gedurende de ochtend. Ongeveer een uur lang wordt er naar hartenlust gespeeld en geknutseld. Met een lied komt de groep weer samen om fruit te eten, een klein gebarenspel te doen en vervolgens op te ruimen. Omdat dit iedere dag op dezelfde wijze gaat hoeft de kleuterleidster weinig uitleg te geven en weten de kinderen bij de eerste tonen van een lied al wat er van hen verwacht wordt.

De kinderen nemen zelf brood mee, behalve op vrijdag. De kinderen dekken de tafel en schenken thee in de bekers. Samen wordt er in rust gegeten. Na het buitenspelen wordt er iedere dag een activiteit aan tafel gedaan. De kinderen bakken één dag in de week zelf broodjes en er worden kleine, mooie werkjes met bijenwas gemaakt.

De dag wordt afgesloten in de kring, meestal vertelt de leidster een verhaal dat een aantal dagen herhaald wordt. De klassendeur wordt door de hulpjes van die dag geopend om de ouders binnen te laten om je kind weer mee naar huis te nemen.


De buitendag

Een speciale dag in de week is de buitendag. Van september tot half december en van de eerste lentedag tot de zomervakantie brengen de kinderen een hele schooldag buiten door. We spelen en picknicken op ons groene plein en in de Permacultuurtuin naast de school. Een dag waar je kind kan ontdekken, liefdevol leert om te gaan met de natuur en de seizoenen beleven. De natuur die zich ontluikt in de lente en zich terugtrekt in de herfst. Alle zintuigen worden aangesproken.

De overgang naar de eerste klas

De overgang van de kleuterklas naar de eerste klas is een belangrijk moment. Vanaf het moment dat je kleuter, als dromerige 4-jarige, de kleuterklas binnenkomt wordt hij nauwgezet gevolgd in zijn ontwikkeling door de kleuterleidster.

Om de stap tot leren te kunnen zetten moet je kind aan een aantal voorwaarden voldoen. Wij kijken bewust naar een aantal verschillende gebieden: de taalontwikkeling, de rekenontwikkeling, de grof- en fijn-motorische ontwikkeling en de sociaal/emotionele ontwikkeling. Er wordt gekeken hoe je kind fysiek is gegroeid, wat hij laat zien in tekeningen en in zijn eigen fantasiespel.

In het tweede kleuterjaar wordt er gekeken welke kinderen rijp zijn om naar de eerste klas te gaan. Op onze school wordt dit beoordeeld door de kleuterleidsters en de intern begeleider. Na observatie en zorgvuldig overleg met de ouders, wordt er een besluit genomen. Het komt voor, dat besloten wordt dat je kind een jaar langer in de kleuterklas blijft. Er wordt dan nauw gekeken naar wat je kind nog kan ontwikkelen tijdens dit jaar om vervolgens goed onderlegd aan de eerste klas te kunnen beginnen.