Vrijeschool de Lindeboom is een fijne basisschool aan de korte verspronckweg in Haarlem

Basisschool de Lindeboom is de 5e vrije school van Haarlem

Steken tellen is
ook rekenen.

Ouderparticipatie

Wij zijn ervan overtuigd dat we als school samen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding delen met de ouders. Als jij je als ouder inzet voor de school, heeft dat ook een positieve invloed op de ontwikkeling van je kind.

Het is belangrijk dat de school op de hoogte is van de situatie thuis. Andersom vragen we van de ouders ook betrokkenheid bij de school. Er zijn gedurende het schooljaar geregeld activiteiten waar we de hulp van ouders bij vragen, zoals jaarfeesten, klassenuitjes en het schoonmaken van de klas. Maar ook allerlei klusjes, zoals het bijhouden van de bibliotheek, de verkleedkleding of redigeren van het schoolkrantje Het Vonkje. Zonder vrijwillige inzet van ouders kunnen we deze activiteiten niet allemaal organiseren. Voor jouw is het tegelijkertijd een mooie manier om zijdelings mee te maken wat je kind beleeft op school.

Klassenouders

Klassenouders spelen een centrale rol in deze organisatie. Per klas zijn er 2 á 3 klassenouders. Zij denken mee bij de invulling en organisatie van de activiteiten en coördineren de hulpouders. Bovendien fungeren zij als contactpersonen tussen leerkracht en ouders.


De klassenleerkracht benadert hiervoor een aantal ouders met de vraag of ze voor minimaal een jaar klassenouder willen zijn. Aan het begin van het schooljaar wordt in overleg met de leerkracht een onderlinge taakverdeling gemaakt.