Vrijeschool de Lindeboom is een fijne basisschool aan de korte verspronckweg in Haarlem

Basisschool de Lindeboom is de 5e vrije school van Haarlem

Als je eten bereidt
gebruik je ook je
hersenen.

Het team


Het team bestaat uit de leerkrachten, ondersteunend personeel en de directeur.

De school kent 8 leerjaren, verdeeld over 2 kleuterjaren en klas 1 t/m 6. Elke klas heeft zijn eigen klassenleerkracht. Sommige klassen hebben twee klassenleerkrachten (duobaan). Als je vragen hebt over hoe het gaat met je kind op school, dan kun je in de eerste plaats terecht bij de klassenleerkracht.


De klassenleerkracht kun je bereiken per mail of via Parro.


Het team van Vrije School de Lindeboom in schooljaar 2023-2024

Eva Boissevain
eboissevain@vsdelindeboom.nl       
Kleuters
Daphne Kruismandkruisman@vsdelindeboom.nlKleuters
Rosalie Verschoorrverschoor@vsdelindeboom.nlKleuters
Inge Tanitan@vsdelindeboom.nlKleuters

Quirine van Trigt

qvtrigt@vsdelindeboom.nl

Kleuters

Monique Snijdersmsnijders@vsdelindeboom.nlAssistentie kleuters
Dia Tepperdtepper@vsdelindeboom.nlAssistentie kleuters
Miranda van Lulingmvluling@vsdelindeboom.nlInterne begeleiding en
klas 1C
Sophie Besnardsbesnard@vsdelindeboom.nlKlas 1C
Elma Mijderwijkemijderwijk@vskleverpark.nlKlas 2C
Elsemieke van Dijkevdijk@vsdelindeboom.nlKlas 2C
Leontien Prengerlprenger@vsdelindeboom.nlKlas 2C en 3C en
leerkracht ondersteuner
Margo Kerstenmkersten@vskennemerland.nlKlas 3C
Nicole Hoogendijknhoogendijk@vsdelindeboom.nlKlas 3C en 4C
Coen Gaalmancgaalman@vsdelindeboom.nlKlas 4C
Evelien Voordouwevoordouw@vskleverpark.nlKlas 4C
Marieke Leursmleurs@vsdelindeboom.nlKlas 5C
Annabel Somersasomers@vsdelindeboom.nlKlas 5C
Eva Heirmaneheirman@vsdelindeboom.nlKlas 6C
Lieselotte Gozenslgozens@vskleverpark.nlKlas 6C
Isja Linger ilinger@vskleverpark.nlKlas 6 C
Xandra van der Ploegxvdploeg@vsithaka.nl
Inval
Judith Niemöllerjniemoller@vskennemerland.nlHandwerkleerkracht
Jeroen van 't Hartjvthart@rsschool.nlGymleerkracht
Paul Bijwaardpbijwaard@vsdelindeboom.nlConciërge
Vera van den Broekvvdbroek@vsdelindeboom.nl Administratie
Sara de la Parra
sdlparra@vsdelindeboom.nlDirecteur


Sara de la Parra is de directrice van Vrije School de Lindeboom. Zij geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken binnen de school. Hiertoe is zij gemandateerd door het bestuur van Stichting Ithaka. Verder zorgt zij ervoor dat de communicatie binnen de school en haar diverse geledingen goed verloopt. De directie is het aanspreekpunt in de school voor ouders en leerkrachten betreffende dagelijkse zorgen en organisatie. Ook als je niet weet bij wie je moet zijn, kun je je tot hen wenden.

Bij afwezigheid of ziekte worden de taken waargenomen door de plaatsvervanger.

Vrije School de Lindeboom

Korte Verspronckweg 11

2023 BS Haarlem

06-51401826

info@vsdelindeboom.nl