Vrijeschool de Lindeboom is een fijne basisschool aan de korte verspronckweg in Haarlem

Basisschool de Lindeboom is de 5e vrije school van Haarlem

Steken tellen is
ook rekenen.

Ziekmelding en verlof

Ziekmelding

Het is voor ons altijd belangrijk om te weten wat er aan de hand is. Daarom ontvangen we graag een afmelding voor 9.00 uur. Alle ziekmeldingen worden aan de betreffende leerkracht doorgegeven. Geef de absentie door via de Parro-app. Goed om te weten is dat school de ziekmelding kan opheffen, de ouder niet. Je hoeft dus ook maar eenmaal de absentie door te geven.


Verlof

Verlof buiten de vakantieperiode is in specifieke gevallen bespreekbaar, bijvoorbeeld bij verhuizing, of bij een huwelijk van bloed- of aanverwanten. Je kunt minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk een verzoek indienen bij de directeur. Gebruik hiervoor onderstaand verlofformulier. Deze kun je ingevuld afgeven of opsturen naar de administratie van de school. Je krijgt schriftelijk bericht of je verzoek wordt gehonoreerd.


Verlofregeling

Aanvraagformulier Verlof