Vrijeschool de Lindeboom is een fijne basisschool aan de korte verspronckweg in Haarlem

Basisschool de Lindeboom is de 5e vrije school van Haarlem

Steken tellen is
ook rekenen.

Centrale Aanmelding 2024-2025

Kijk ook op de gemeente website www.naarschoolinhaarlem.nl

(For English, scroll down to English brochure)


Gemeentelijk Plaatsingsbeleid

Je kunt contact met ons opnemen voor alle informatie omtrent rondleidingen en aanmelden via info@vsdelindeboom.nl

Inleveren van het aanmeldformulier

Het aanmeldformulier kun je per post of per e-mail (bijv. via een scan) inleveren. Als je van een niet-voorgedrukt aanmeldformulier gebruik maakt, verzoeken wij je hierbij ook een adresbewijs toe te voegen. Het e-mailadres van de school is info@vsdelindeboom.nl

Informatie over de school

Wij organiseren regelmatig informatiesessies. Je kunt deze bijwonen ongeacht je voorkeur voor locatie.


Op de volgende woensdagen van 13.30 tot 14.30 uur houden wij informatie uurtjes. Hierbij houden we onderstaande volgorde aan:

  • Vrije School Kleverpark 17 januari 2024
  • Vrije School Lindeboom 14 februari 2024
  • Vrije School Kennemerland 13 maart 2024
  • Vrije School Kleverpark 10 april 2024
  • Vrije School Lindeboom 15 mei 2024
  • Vrije School Kennemerland 5 juni 2024
  • Vrije School Kleverpark 10 juli 2024

Wil je een rondleiding bijwonen? Je kunt je hier aanmelden.

Heb je vragen, mail dan naar info@vsdelindeboom.nl.Aanmelden van kinderen geboren vanaf 1 september 2020 t/m 31 augustus 2021


Voor het eerst naar de basisschool

Als je kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op alle basisscholen verloopt het aanmelden volgens het plaatsingsbeleid. Alle aangemelde kinderen, die in dezelfde periode geboren zijn, worden gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst.

Aanmelden voor de basisschool
Kinderen die tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 geboren zijn, kunnen vanaf 1 november 2023 aangemeld worden. Begin november 2023 ontvangen hun ouders de brochure 'Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem' met het aanmeldformulier (de kindgegevens staan voorgedrukt). Daarna kunnen zij hun kind aanmelden.

Je meldt je kind aan door dit aanmeldformulier bij de school van je eerste keuze in te leveren. Je mag elke school in Haarlem kiezen; er zijn totaal 49 basisscholen. Ook kinderen uit buurgemeenten zijn welkom op Haarlemse basisscholen.

Belangrijk: altijd aanmelden
Ook als je al een ouder kind op onze school hebt, is het noodzakelijk om het jongere kind met het aanmeldformulier aan te melden. Dit geldt ook voor kinderen van het KDV, PSZ of de voorschool.

Voorrang
De Vrije Scholen in Haarlem hebben een stedelijke functie (het woonadres van een kind binnen Haarlem speelt hierbij geen rol). Een kind dat in Haarlem of in één van de volgende buurgemeenten woont, heeft voorrang op onze school. Dit betreft:

- de buurgemeenten Velsen en Zandvoort;

- de woonkernen binnen de gemeente Bloemendaal: Aerdenhout, Bentveld, Bloemendaal, Bloemendaal aan Zee, Overveen (excl. Bennebroek, Vogelenzang);

- de woonkernen binnen de gemeente Haarlemmermeer: Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarndam, Spaarnwoude, Zwanenburg.


Daarnaast heeft elk kind in Haarlem voorrang op de zes - op loopafstand - dichtstbijzijnde basisscholen. Wanneer je op www.NaarschoolinHaarlem.nl (doorgelinkt naar cjgkennemerland.nl) postcode, huisnummer én geboortedatum van je kind invult, worden alle scholen in volgorde vanaf dit adres getoond en zie je op welke scholen je kind voorrang heeft. Bij het bepalen van je scholen van voorkeur mag je elke school in Haarlem kiezen.


De plaatsing van de aangemelde kinderen op onze school gaat in onderstaande volgorde:


1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt (dit kind heeft een plaatsgarantie).

2. De ouder van het kind heeft een dienstverband voor onbepaalde tijd op de school.

3. Het kind woont in Haarlem of in de bovengenoemde buurgemeenten.

4. Het kind woont buiten Haarlem.


Wat moet je doen?

Wanneer onze school je eerste voorkeur is, lever je het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in.

· Controleer de voorgedrukte gegevens (naam, geboortedatum, officiële woonadres van uw kind). Staan hier fouten in, verander dit dan op het formulier.

· Vul in volgorde van voorkeur minimaal zes basisscholen in. De school van je eerste voorkeur zet je op nummer 1, je volgende voorkeur op 2, enzovoort. Je kunt zowel voorrangsscholen als niet-voorrangsscholen kiezen.

· Let op: ook wanneer al een oudere broer/zus op onze school zit, moet je het aanmeldformulier bij ons inleveren. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.

· Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet je telefoonnummer en e-mailadres niet).

· Lever het aanmeldformulier vóór de sluitingsdatum bij onze school in via info@vsdelindeboom.nl of info@vskleverpark.nl

In de onderstaande gevallen is het noodzakelijk bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen:

- de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct en je hebt ze gecorrigeerd;

- je gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van je kind;

- je kind heeft een VVE-indicatie en beschikt over een contract bij een Klaar voor de Start Peuteropvang.

Binnen 10 werkdagen na het inleveren van je aanmeldformulier ontvang je per mail een bewijs van aanmelding, waarop alle gegevens staan zoals je kind in onze administratie verwerkt is.
De voorrangsscholen die je niet gekozen hebt, worden automatisch in volgorde van loopafstand in een tweede lijstje op dit bewijs toegevoegd.

Controleer dit bewijs van aanmelding en neem z.s.m. met ons contact op indien de gegevens niet correct zijn.
Je kunt tot de sluitingsdatum je aanmelding en/of de volgorde van de voorkeursscholen wijzigen.

Geen aanmeldformulier?

Wanneer je geen aanmeldformulier hebt, kun je het downloaden van de website van onze school of van www.naarschoolinhaarlem.nl. Ook kun je dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat de adres- en persoonsgegevens gecontroleerd kunnen worden.

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

· Kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 december 2020 t/m 30 januari 2024

· Kinderen geboren tussen 1 januari 2021 en 30 april 2021 t/m 23 mei 2024

· Kinderen geboren tussen 1 mei 2021 en 31 augustus 2021 t/m 10 oktober 2024

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum worden - onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen – alle aangemelde kinderen voor de betreffende geboortegroep geplaatst. Het toedelen van de plaatsen aan de aangemelde kinderen verloopt voor alle basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd, volgens vastgestelde voorrangsregels. Elk kind krijgt een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.

Wanneer op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Je kind loot dan mee in volgorde van de door je opgegeven scholen van voorkeur.

Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer je kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor een plaats op de eerstvolgende opgegeven voorkeursschool, enz., enz. Pas als je kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen. Deze zijn automatisch toegevoegd aan je opgegeven voorkeuren en staan vermeld op je bewijs van aanmelding.

Inschrijven

Na de plaatsing ontvangt je in februari, juni of oktober 2024 (afhankelijk van de geboortedatum van je kind) een brief van de school waar je kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste datum waarop je aan de school kenbaar moet maken of je van deze gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Pas daarna is je inschrijving definitief en ben je verzekerd van de plaats op de school.


Daarnaast geven we je graag de volgende website tips over ons onderwijs. Kijk eens op: www.vrijeschool.nl of www.kiezenvoordevrijeschool.nl.


Aanmeldformulier basisschool Haarlem 2024-2025

Brochure plaatsingsbeleid basisonderwijs Haarlem 2024-2025

Brochure Plaatsingsbeleid basisscholen Haarlem English version