Vrijeschool de Lindeboom is een fijne basisschool aan de korte verspronckweg in Haarlem

Basisschool de Lindeboom is de 5e vrije school van Haarlem

Steken tellen is
ook rekenen.

Gepubliceerd op: 07-09-2023Nieuw

Nieuwsbrief september 2023

Agenda

Maandag 18 septemberKoffieochtend, 8.30-9.30 uur    
Dinsdag 19 september Circusdag met Circus Kristal
Vrijdag 29 septemberSint Michaël, les tot 13.00 uur
Vrijdag 13 oktoberStudiedag Ithaka, geen les
Zaterdag 21 t/m zondag 29 oktoberHerfstvakantie
Maandag 30 oktoberStudiedag, geen les

In deze nieuwsbrief

 • Van de directie
 • Oproep: hulpouders voor de circusdag
 • Euritmie
 • Tegemoetkoming schoolkosten
 • Vredesweek 2023
 • Ouderkoor
 • Oproep: klaar-overs gezocht
 • Kijkje in de klas: wees welkom eerste klas!
 • Praktische zaken
 • Vakantierooster en studiedagen 2023-2024
 • Ingezonden berichten


Beste ouders,


Met een onverwacht mooie nazomerse week is het schooljaar weer begonnen. Langzaam keren we terug in het ritme van alledag. De eerste weken na de zomervakantie is het weer even wennen. Voor de nieuwe eerste klas een spannend moment met de symbolische stap over het bruggetje naar de onderbouw. Zij werden toegezongen door hun ouders en alle kinderen en leerkrachten van klas 2 t/m 6: "Wees welkom in ons midden, wees welkom eerste klas!"


Heerlijk hoe het bruist in de school nu de kinderen er weer zijn. De eerste weken van het schooljaar noemen we ook wel de Gouden Weken. We besteden veel aandacht aan de omgang met elkaar, afspraken en regels en hoe we met elkaar zorgen voor een positieve groep waar iedereen met plezier kan leren. Samen maken we de school, het klas doorbroken werken zorgt altijd voor veel plezier. Daarom organiseren we net als vorig jaar een heuse circusdag voor alle klassen met Circus Kristal op dinsdag 19 september!

Vorige week hebben we als team hard gewerkt om de klassen weer gezellig te maken en de lesweek voor te bereiden. Dat had nog wel wat voeten in de aarde want het lokaal van de eerste klas was nog niet hersteld door de gemeente. Met inspanning van o.a. juf Miranda en meester Paul hebben wij de klus grotendeels zelf geklaard zodat iedere klas in zijn eigen lokaal kon starten.


Zoals de kinderen met ons op weg gaan om hun wereld steeds een beetje meer te vergroten, zo blijven wij ook als team leren. Op donderdag 31 augustus hebben we het schooljaar als team geopend met een inspirerende studiedag onder leiding van Frietzen van ‘Vrij Hoog’ over onderwijs voor meer en hoogbegaafde kinderen. Hoe hier vanuit het perspectief van vrijeschoolonderwijs vorm aan te geven waarbij zoveel mogelijk leerlingen hiervan profiteren.


Vrijdag 1 september stond in het teken van ontmoeting met elkaar als team. Met nieuwe collega’s in ons midden, een nieuw leerjaar en/of klas opnieuw een schooljaar samen op weg. We leerden elkaar beter kennen met diverse coöperatieve werkvormen wat soms leidde tot veel hilariteit. En we verbonden ons als individuen symbolisch tot groep door onze namen in zand te schrijven. Uitbundig dansend werden we één. Het zand van onze namen hebben we samengevoegd in de glazen stolp waarmee we de schooldag openen door een kaars aan te steken en de grondsteenspreuk uit te spreken. Een dagelijkse herinnering hoe we vanuit ieders uniciteit samen de school dragen.


Tot slot een toepasselijk citaat van André Gide:


We kunnen geen nieuwe oceanen ontdekken

als we niet de moed hebben

om het zicht op de kust

te verliezen


Namens het hele team wens ik jullie een inspirerend en plezierig schooljaar.


Sara de la Parra

Directrice VS de Lindeboom


Oproep hulpouders circusdag dinsdag 19 september


Dinsdag 19 september is het weer circusdag en daar kunnen we jullie hulp goed bij gebruiken! Wij zijn op zoek naar circa 5 ouders die in de ochtend mee willen helpen met de opbouw van het circus. Verder zoeken we voor iedere kleuterklas 3 ouders die gedurende de dag willen helpen en in de onderbouw 2 hulpouders per klas. Circus Kristal was vorig jaar een daverend succes onder de kinderen. Wil je meegenieten met deze bijzondere dag? Meld je dan bij Vera op de administratie of mail naar info@vsdelindeboom.nl. Samen gaan we er een prachtige dag van maken! We hanteren die dag de normale schooltijden.


Euritmie


We zijn blij jullie te kunnen vertellen dat we een nieuwe leerkracht euritmisch bewegingsonderwijs hebben gevonden. Zij zal na de herfstvakantie bij ons starten. Dit geeft de andere school ruimte een vervanger te zoeken. In de volgende nieuwsbrief stelt zij zich aan jullie voor. In voorgaande jaren maakte onze school gebruik van een huursysteem, zodat kinderen altijd op goede schoentjes aan de les mee konden doen. Of we dit huursysteem ook dit jaar weer zullen gebruiken horen jullie uiterlijk in de nieuwsbrief van oktober of via de klassenleerkracht.


Vredesweek 2023


Van 16 t/m 24 september is de landelijke Vredesweek. Het Stadsklooster Haarlem vestigt die week de aandacht op (de kracht van) vrede door te proberen 1000 kraanvogels te vouwen, een eeuwenoud Japans ritueel voor vrede. Doe je mee? In de hal van school vind je een doos met daarin blaadjes en een vouw-uitleg. Gevouwen kraanvogels mag je terug in de doos stoppen. Tijdens de Vredesweek worden ze op de Grote Markt uitgedeeld om de wens van vrede door de hele stad te verspreiden.


Tegemoetkoming schoolkosten


Heb je een laag inkomen en moeite om schriften, gymspullen of andere schooluitgaven te betalen? De gemeente kan helpen met de Tegemoetkoming schoolkosten. Elk nieuw schooljaar kun je een aanvraag doen voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Voor leerlingen in het basisonderwijs is de tegemoetkoming vastgesteld op €100 per kind per jaar. Elk schoolgaand kind dat in aanmerking komt voor de tegemoetkoming krijgt daarbovenop €50 om zelf te besteden, bijvoorbeeld voor kleding, speelgoed of een uitje naar een pretpark. Op www.haarlem.nl/schoolkosten kun je lezen of je in aanmerking komt voor de tegemoetkoming.


Ouderkoor


Geniet je ook zo van de liedjes die je kind op school leert? Hoe leuk zou het zijn als je thuis mee kunt zingen met je kroost. Op de Rudolf Steinerschool kun je onder leiding van een docent al deze mooie vrijeschoolliedjes leren zingen in een heus ouderkoor. Ouders van andere vrijescholen in Haarlem zijn ook van harte welkom! Het ouderkoor zingt eens per 2 weken op de woensdagavonden van 19.30 tot 21.00 uur in de euritmiezaal op de locatie Duitslandlaan (niet tijdens de schoolvakanties). De eerstvolgende keer is op woensdag 13 september. Wil je meedoen, meld je dan bij Mascha Pleijter, medewerker administratie Kleverpark, via mpleijter@vskleverpark.nl. Zij zingt zelf ook mee in het koor, dus als je nog vragen hebt, kun je die ook aan haar stellen.


Oproep: klaar-overs gezocht


Helaas heeft onze laatste oproep voor nieuwe klaar-overs nog geen nieuwe aanmeldingen opgeleverd, maar we hebben jullie hard nodig! We zoeken ouders die van 8.10 tot 8.30 uur beschikbaar zijn. Hoe meer ouders meedoen, hoe minder vaak je aan de beurt bent. Heb je zin en tijd om onze kinderen veilig naar school te laten gaan, meld je dan bij Vera op de administratie of via info@vsdelindeboom.nl. Je inzet wordt enorm gewaardeerd!


Kijkje in de klas: wees welkom eerste klas!


"Wees welkom in ons midden, wees welkom eerste klas", klinkt het aan het begin van het schooljaar in de gang van de kleuters en de hal. De nieuwe eersteklassers nemen nog even plaats in hun vertrouwde klas bij de kleuters en als de hele school hen toezingt lopen ze in een lange rij naar de grote hal. Daar staat een bruggetje, klaar voor de oversteek. De kleuterjuf blijft aan de ene kant staan en aan de overkant staat de juf van de eerste klas de kinderen al op te wachten. Sommige kinderen vinden het nog fijn om aan de hand genomen te worden over de smalle plank, andere lopen er vastberaden alleen overheen. Nu zit je echt in de eerste klas. Wees welkom eerste klas!


Door juf Quirine, kleuterleerkachtPraktische zaken


Privacy-voorkeuren

We willen je vragen om te controleren of je privacy-voorkeuren nog kloppen. Je kunt dit eenvoudig in Parro zien en desgewenst aanpassen. Wij weten dan precies of wij foto's van je kind(eren) kunnen gebruiken op bijvoorbeeld onze website en in de nieuwsbrief.


Opvang

De verschillende opvangorganisaties zijn zoveel mogelijk geïnformeerd over onze studiedagen en andere uitzonderingen voor komend jaar. Voor de vakantie kregen jullie deze in het overzicht belangrijke data al toegestuurd. Zij kunnen echter niet alles opvangen. Denk je eraan om tijdig met de betrokken opvang-organisatie te overleggen over het ophalen c.q. opvangen van je kind(eren)? We ontvangen ook graag zo snel mogelijk op welke opvang je kind(eren) zit(ten) en op welke dagen. Dit overzicht mag je sturen naar info@vsdelindeboom.nl.


Wijzigingen in omgangsregelingen en/of ouderlijke macht

Is er onlangs iets veranderd in de omgangsregeling tussen gescheiden ouders of wat betreft de ouderlijke macht? Ook dat horen we graag via info@vsdelindeboom.nl.


Vakantierooster en studiedagen 2023-2024


Vakanties

Herfstvakantie: zaterdag 21 oktober t/m zondag 29 oktober 2023

Kerstvakantie:  zaterdag 23 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie:  zaterdag 17 februari t/m zondag 25 februari 2024

Paasvakantie:  vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024

Meivakantie:  zaterdag 27 april t/m zondag 12 mei 2024 (Hemelvaart valt in de meivakantie!)

Pinksteren:  zaterdag 18 mei t/m maandag 20 mei 2024

Zomervakantie:  zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september 2024

Studiedagen

Vrijdag 13 oktober 2023 (alle Ithaka scholen)

Maandag 30 oktober 2023

Woensdag 6 december 2023

Vrijdag 16 februari 2024

Vrijdag 28 juni 2024

Maandag 1 juli 2024


Ingezonden berichten