Vrijeschool de Lindeboom is een fijne basisschool aan de korte verspronckweg in Haarlem

Basisschool de Lindeboom is de 5e vrije school van Haarlem

Steken tellen is
ook rekenen.

Gepubliceerd op: 05-10-2023Nieuw

Nieuwsbrief oktober 2023

Agenda

Vrijdag 13 oktoberStudiedag Ithaka, geen les
Zaterdag 21 t/m zondag 29 oktoberHerfstvakantie
Maandag 30 oktoberStudiedag, geen les
Vrijdag 10 novemberSint Maarten, les tot 13.00 uur,
viering van 16.30 tot 19.00
    
Maandag 27 november1e advent
Maandag 4 december 2e advent
Dinsdag 5 decemberSint Nicolaas, les tot 13.00 uur

In deze nieuwsbrief

 • Van de directie
 • Verkeerssituatie
 • Klaar-overs gezocht!
 • Grondsteenlegging
 • Terugblik Michaëlsfeest
 • Huursysteem euritmietjes
 • Kijkje in klas 6: naar de schooltuin
 • Kinderboekenweek: boekenkraam
 • Gevonden voorwerpen
 • Vakantierooster en studiedagen 2023-2024
 • Ingezonden berichten


Nevel, kortere dagen, het gouden licht, de zomer is op haar retour. We beginnen aan de herfst. Innerlijk bewegen we hier als mens in mee. Met de overgang van de zomer naar de herfst maken we langzaam de beweging naar binnen toe. De uitbundigheid van de zomer maakt plaats voor loslaten. Net als het blad van de bomen valt en in de natuur de krachten langzaam naar binnen trekken, komt ook in ons een verlangen naar terugkeer naar de eenvoud en stilte. Weer thuiskomen in jezelf.


Een week voor Michaël is de herfst equinox. Dag en nacht zijn dan even lang. Een moment om ook onze eigen balans op te maken. Naar buiten treden en naar binnen gaan. We bewegen mee met de natuur om ons heen. Contact maken met onze binnenwereld en voelen hoe het daar is. Soms treffen wij daar onze innerlijke draken, die dapperheid vragen om aan te kijken en te verslaan. Michaël wordt veelal afgebeeld met een weegschaal in de hand. Michaël, aanvoerder van de Engelen, is er om ons mensen te helpen, te beschermen en evenwicht te brengen. Ook leert hij ons te leven vanuit ons hart.


OKTOBER


Teder en jong, als werd het voorjaar

maar lichter nog, want zonder vruchtbegin,

met dunne mist tussen de gele blaren

zet stil het herfstgetijde in.


Ik voel alleen, dat ik bemin,

zoals een kind, iets jongs, iets ouds,

eind of begin? Iets zo vertrouwds

en zo van alle strijd ontheven-

niet als een einde van het leven,

maar als de lente van de dood.


De kruinen ijl, de stammen bloot

en dit door stilte en mist omgeven.


Vasalis In: De vogel Phoenix (1947)

Uit: Verzamelde gedichten

Uitgeverij Van Oorschot, Amsterdam (2016)

“het herfstgetijde in”


Geniet van de herfst!


Sara de la Parra

Directrice VS de Lindeboom


Verkeerssituatie


Momenteel worden aan het begin van de Korte Verspronckweg noodlokalen geplaatst. Omdat er flink wat busjes van werklui geparkeerd staan en er veel verkeer door de straat moet, is het tijdens het brengen en halen van de kinderen drukker en onoverzichtelijker dan gebruikelijk en ontstaan er onveilige situaties. We verzoeken jullie daarom vriendelijk doch dringend om de komende tijd zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. Kom je toch met de auto, probeer dan elders te parkeren en het laatste stuk naar school te lopen. Zodra de werklieden met hun wagens zijn vertrokken, is het weer mogelijk met de auto tot aan het schoolplein te rijden.


Oproep: klaar-overs gezocht


Onze klaar-overs zijn hard op zoek naar ouders die het team willen komen versterken. Ondanks eerdere oproepen heeft nog niemand zich gemeld, dus bij dezen een nieuwe poging. We zoeken ouders die van 8.10 tot 8.30 uur beschikbaar zijn. Hoe meer ouders meedoen, hoe minder vaak je aan de beurt bent. Heb je zin en tijd om onze kinderen veilig naar school te laten gaan, meld je dan bij Vera op de administratie of via info@vsdelindeboom.nl. Je inzet wordt enorm gewaardeerd!


De grondsteenlegging

Zoals jullie misschien wel gezien hebben, staat er vandaag iets heel bijzonders in de klas. Kijk maar, daar op de ronde tafel. Dat is de grondsteen, een Pentagon dodecaëder met een moeilijk woord. Je ziet wel dat hij heel bijzonder is. Hij is door een kunstenaar gemaakt, maar niet alleen door een kunstenaar: deze kunstenaar kreeg hulp van de engelen. Deze steen is gemaakt voor de Engel van onze school, zodat hij een woning heeft vlakbij ons. We zullen daar al onze hartenwensen in stoppen op prachtig goud- en zilverpapier. Dan kan de Engel deze wensen koesteren en de school helpen. Na het Michaëlsfeest gaan we de steen in de grond leggen, zodat hij echt dicht bij de school kan zijn in de warme aarde.


En zo ging de grondsteen in 2018 alle vijf de klassen van onze school langs. We mochten hem bewonderen en onze hartenwensen tekenen. De kinderen begrepen meteen dat het niet zomaar een steen was. Voorzichtig werd er om de steen heen gelopen, aandachtig werd ernaar gekeken en met aandacht werden onze wensen rondom de steen gelegd. "Maar blijven onze wensen dan in de steen?", werd er gevraagd. Meteen kwam daar een antwoord: "Nee, die gaan door de steen heen naar de aarde!" "Ja, want de aarde droeg het in haar schoot!" Vijf jaar geleden kwamen wij met elkaar op school op een zaterdagochtend om de grondsteen in de grond te leggen en de naam van onze school voor het eerst te horen. We zongen met elkaar, we luisterden naar een mooi verhaal van meester Hans en uiteindelijk dronken wij lindebloesemlimonade met elkaar.


De grondsteen ligt begraven in de ronde bloembak vlakbij de kleuteringang.


Juf Quirine, kleuterklas


Terugblik Michaëlsfeest


Vrijdag 29 september vierden we het Michaëlsfeest. De kleuters bakten onder meer brood en genoten van een tafelspel, verteld en uitgebeeld door juf Eva en juf Quirine. Op de foto een vlechtbrood in de vorm van het zwaard van Michaël.


De onderbouw vierde het Michaëlsfeest bij 't Wed. De leerlingen van klas 6 hadden rond het meer tien spellen uitgezet, van touwtrekken tot balanceren op een slackline. De kinderen werden in groepen verdeeld, in elke groep zaten kinderen uit elke klas. Het was mooi om te zien hoe alle kinderen samenspeelden en -werkten! Tussendoor aten we zelfgebakken lekkernijen. Ondanks enkele regenbuitjes was het een prachtig feest.


Huursysteem euritmietjes


In de euritmieles wordt gedanst, gesprongen en gehuppeld. Om dit veilig te kunnen doen, dragen de kinderen van klas 1 tot en met 6 euritmieschoenen met een stroeve zool. Op onze school maken wij gebruik van een huursysteem. Voor € 7,50 per jaar is uw kind het gehele jaar door voorzien van euritmieschoenen in een stoffen tasje. Als de schoenen niet meer passen, gaan ze in de wasmachine en komen schoon weer op de plank te liggen. Een duurzaam systeem, de schoenen gaan immers meerdere kinderen mee. Het geld wordt gebruikt om versleten schoenen te vervangen en om de wasmachine en droger te laten draaien. U mag het bedrag overmaken op IBAN NL33INGB0001370327 t.n.v. Vrije School Kleverpark. Bij de betaling graag de naam van het kind, de klas, locatie Lindeboom en de gewenste maat vermelden. Bij voorbaat hartelijk dank!


In de vorige nieuwsbrief beloofden we jullie in deze editie onze nieuwe docent euritmisch bewegingsonderwijs voor te stellen. Dit houden jullie van ons tegoed. Na de herfstvakantie starten de lessen weer.


Kijkje in klas 6: naar de schooltuin

Waarom geven wij eigenlijk schooltuinles? Het doel van de schooltuinlessen is het verschaffen van inzicht, kennis en vaardigheden gericht op planten, dieren en (biologische) voedselproductie in hun onderlinge relaties, hun afhankelijkheid van milieufactoren, de mens en de samenhang met bodem en klimaat. Tuinieren is een middel en geen doel op zich. Het kind, kennis en de beleving staan centraal, niet de productie van gewassen. Een geslaagde oogst is wel een mooie beloning!


Op de schooltuinen worden groentes gekweekt zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen. Tevens is de groeitijd veelal langer dan bij groentes die bij de supermarkt worden gekocht. Hierdoor heeft de groente meer smaak. Bij het schooltuinieren zijn de leerlingen bezig met al hun zintuigen. Onderzoekend leren, waarnemen, juist gebruik van gereedschap, waardering en incasseren zijn zomaar een aantal vaardigheden die aan bod komen. De ervaring van het werken in een schooltuin draagt bij aan het kunnen nemen van duurzame en gezonde beslissingen voor zichzelf en voor anderen in hun omgeving, nu en in de toekomst. De link tussen schooltuin en de thuissituatie is belangrijk. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen een positieve houding ontwikkelen tegenover vers voedsel als zij dat zelf hebben gekweekt.


De eerste lessen wordt er vooral gezaaid en een beetje onkruid gewied. De vreugde is groot als de eerste radijsjes uit de grond mogen. In een week gebeurt er veel op de tuintjes. De kinderen willen het liefst zo snel mogelijk gaan kijken en oogsten. De uitleg vooraf duurt ze vaak te lang. Werken willen ze! Na de zomervakantie is er helemaal veel te zien en te doen in de tuinen. Met veel enthousiasme zijn de kinderen aan het werk. Ook juf geniet van het uurtje met de handen in de aarde! Komende dinsdag is het helaas alweer de laatste les en zetten we de vrijwilligers in het zonnetje.


We hebben genoten!


Juf Eva en juf Isjah

Boekenkraam ter ere van de Kinderboekenweek


Ter ere van de Kinderboekenweek, dit jaar van 4 tot en met 15 oktober, komt ook dit jaar de Kennemer Boekhandel bij ons langs met een kraam vol boeken. Ben je op zoek naar een nieuw spannend, ontroerend of grappig boek? Op woensdag 11 oktober vanaf 13.00 uur ben je welkom om tussen alle titels te neuzen. Niet gevonden wat je zocht? Dan ben je ook welkom in de winkel aan de Kleverparkweg 3. Tien procent van de opbrengst van jullie aankopen komt ten goede aan de schoolbibliotheek.


Gevonden voorwerpen

De kist met gevonden voorwerpen zit weer vol met kleding, tassen, broodtrommels en andere spulletjes. Op donderdag 19 oktober spreiden we alles uit in de grote hal. Zouden jullie dan willen kijken wat van jullie is? Wat niet wordt opgehaald, gaat naar het goede doel.


Vakantierooster en studiedagen 2023-2024


Vakanties

Herfstvakantie: zaterdag 21 oktober t/m zondag 29 oktober 2023

Kerstvakantie:  zaterdag 23 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie:  zaterdag 17 februari t/m zondag 25 februari 2024

Paasvakantie:  vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024

Meivakantie:  zaterdag 27 april t/m zondag 12 mei 2024 (Hemelvaart valt in de meivakantie!)

Pinksteren:  zaterdag 18 mei t/m maandag 20 mei 2024

Zomervakantie:  zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september 2024

Studiedagen

Vrijdag 13 oktober 2023 (alle Ithaka scholen)

Maandag 30 oktober 2023

Woensdag 6 december 2023

Vrijdag 16 februari 2024

Vrijdag 28 juni 2024

Maandag 1 juli 2024