Vrijeschool de Lindeboom is een fijne basisschool aan de korte verspronckweg in Haarlem

Basisschool de Lindeboom is de 5e vrije school van Haarlem

Steken tellen is
ook rekenen.

Gepubliceerd op: 07-12-2023Nieuw

Nieuwsbrief december 2023

Agenda

Maandag 11 december3e advent
Maandag 18 december4e advent
Donderdag 21 decemberKerstspel voor leerlingen, 
tijden staan verderop in de nieuwsbrief
Vrijdag 22 decemberKerstviering, les tot 13.00 uur
Zaterdag 23 december t/m zondag 7 januariKerstvakantie
Maandag 8 januariSchoolschaatsen (onderbouw)
Dinsdag 16 januariKoffieochtend, 8.30 tot 9.30 uur
Let op: datum is gewijzigd!
Vrijdag 19 januariDriekoningen
Woensdag 7 februariOuderavond over gelijke tijdenrooster
(meer informatie hierover volgt via Parro),
19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

In deze nieuwsbrief

 • Van de directie
 • Adventstuintje in de kleuterklas
 • Kerstspel + uitnodiging
 • Vacature administratief medewerker
 • Schoolbibliotheek
 • Schoolschaatsen 8 januari
 • Onderhoud schoolplein
 • Kijkje in klas 3
 • Praktische zaken
 • Digitaal prikbord
 • Vakantierooster en studiedagen 2023-2024
 • Ingezonden berichten


De decembermaand met al haar lichtfeesten en feestelijkheden is begonnen. Afgelopen dinsdag mochten wij Sinterklaas en Piet welkom heten op school. Door een haag van kinderen en ouders werd hij onthaald op het schoolplein. In de hal heeft hij zijn verjaardag gevierd met de klassen. Natuurlijk had Sint ook prachtige cadeaus meegenomen voor de kinderen die de Pieten vol liefde zelf hadden gemaakt.


December staat ook in het teken van Advent. Op maandagochtenden komen wij vanaf 8.20 uur bijeen in de hal die nog donker is en enkel verlicht door kerstverlichting. Daar zingen wij onder begeleiding van de muziekouders Adventsliederen met elkaar. In de kleuterklassen wordt de Adventsspiraal, ofwel het Adventstuintje, gelopen. Hierover meer verderop in deze nieuwsbrief.


Advent staat voor een periode van inkeer op weg naar het licht van Kerst. Inkeren is een verlangen naar thuis, thuiskomen in jezelf. Terugkomen in de intimiteit en vertrouwelijkheid met jezelf en je innerlijk licht. De stille, warme ruimte waarin we met iedere Advent zondag in overdrachtelijke zin een extra kaars kunnen aansteken tot de geboorte van het licht met Kerst. Zo laten we onze innerlijke gloed steeds groter worden en maken we plek in ons hart om ook anderen te kunnen verwarmen.


Op school is het traditie dat we 'wichtelen' met het team. Wichtelen is een traditie die uit Scandinavië komt. Wichtelen gaat om behulpzaamheid, medeleven en naastenliefde doorgeven. Dit gebeurt door middel van leuke attenties, kleine cadeautjes of mooie teksten die je aan de ander geeft zonder dat diegene weet van wie het komt. Is het wichtelmannetje ook al in jullie huis langs geweest?


Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Namens het team wens ik jullie allen een maand vol warmte en licht.


Sara de la Parra

Directrice VS de Lindeboom


Adventstuintje in de kleuterklas

Het adventstuintje lopen is een mooi gebruik op veel vrijescholen. Wat is de gedachte hierachter?


De herfst met het onstuimige weer komt tot rust, de kracht van de natuur keert langzaam in zichzelf terug en buiten wordt het elke dag donkerder. De stille tijd begint, waarin ook wij mensen naar binnen gaan. Met de start van de adventstijd, kan langzaam het innerlijke licht groeien. Het woord advent komt uit het Latijn. Adventus betekent komst; de komst van het licht op aarde.

Op vrijescholen begint de adventstijd voor de kleine kinderen met het lopen van de adventsspiraal. Dat is een spiraal van groen met in het midden een grote kaars. Al zachtjes zingend of onder begeleiding van muziek, lopen de kinderen om de beurt de spiraal naar binnen. Zijn ze helemaal naar binnen gekeerd en aangekomen bij de kern, dan steken zij daar hun eigen lichtje aan. Op de terugweg mogen de kinderen hun kaarsje een plekje geven in de spiraal. Door het groeiende aantal kaarsjes in de spiraal, groeit het licht.

De weg naar binnen in de spiraal, is de weg die ook wij in deze steeds donker wordende en stille tijd van het jaar gaan. Door het groeiende licht in de spiraal en de komst van het goddelijke (of het spirituele) nieuwe licht, kan er een nieuwe impuls ontstaan die het menselijke met het goddelijke verbindt. Het duurt niet lang meer voordat we bij Midwinter komen, voordat de dagen zich lengen en het Licht wederkeert.

Bron: waldorfinspiration.nlKerstspel


Het Oberufer Kerstspel is onderdeel van een drieluik, waar ook het Paradijspel en het Driekoningenspel bij horen. Wij spelen dit jaar op school met een groot deel van ons team het middelste spel, het kerstspel, in een verkorte versie.


De kerstspelen zijn afkomstig uit Hongarije, uit een dorp dat vroeger Oberufer heette. Oberufer werd in die tijd door Duitsers bevolkt en zij hebben de spelen meegebracht toen zij in de 16e eeuw naar dit oostelijk deel van Midden Europa trokken. Een vriend van Rudolf Steiner, taalgeleerde Karl Julius Schröer, maakte een studie van de Duitse folklore in de Oostenrijks-Hongaarse streken. Hij ontdekte dat de Duitse boeren in de kersttijd oude kerstspelen opvoerden. Schröer heeft de teksten opgeschreven en de omstandigheden in een boekje gepubliceerd. Rudolf Steiner heeft de eerste kerstspelen in de vrijescholen geregisseerd, opgevoerd door leerkrachten.


Deze kerstspelen zijn dus een voortzetting van het culturele erfgoed van de manier waarop al sinds eeuwen ‘lekenspelen’ in Europa zijn opgevoerd. Vaak op het dorpsplein of in het portaal van de kerk, door boeren voor boeren zou je kunnen zeggen. Het taalgebruik is een vorm van oud-Duits dat door de emigranten in Hongarije gesproken werd. Wij spreken een mix van oud-Nederlands en oud-Duits en zingen daarbij veel liederen. Dit past bij het warme en kleurrijke spel, waar humor en menselijkheid centraal staan. Het is het spel van het hart.

Wij zijn als team na de herfstvakantie begonnen met het inoefenen. Het samenspelen werkt sterk verbindend en geeft een mooie innerlijke verdieping en voorbereiding op de achtergrond van het Kerstfeest. De opvoering van het spel zien wij als een geschenk aan de kinderen en ouders van school.


Uitnodiging kerstspel op de Lindeboom

Op donderdag 21 december voeren ook wij voor kinderen en ouders van de onderbouw het kerstspel op. We nodigen jullie bij deze dan ook van harte uit om dit spel te komen bewonderen! 


We zullen het spel tweemaal in de grote hal opvoeren. Om te zorgen dat gezinnen bij elkaar kunnen blijven en er genoeg ruimte is om te zitten, zijn jullie uitgenodigd op achternaam.

De 1e uitvoering is om 16.30 uur (voor alle gezinnen met de achternamen A t/m L)

De 2e uitvoering is om 17.30 uur (voor de achternamen M t/m Z)  


Het spel is geschreven en bedoeld voor kinderen uit de onderbouw en dus niet voor kinderen uit de kleuterklassen, peuters of kleiner. Kinderen uit de kleuterklassen zullen op gepaste wijze het kerstverhaal beleven in de eigen klas. We starten op de aangegeven tijden. Kom op tijd, want als de deur dicht is, is hij dicht en kan je er helaas niet meer in.


We hopen jullie donderdag de 21e van december te zien bij ons kerstspel!


Vacature administratief medewerker


Helaas gaat onze administratief medewerker Vera ons weer verlaten. Wij zijn daarom per direct op zoek naar een nieuwe collega voor 19 uur per week, verdeeld over 3 à 4 dagen, in overleg te bepalen. Voor meer informatie verwijzen we je naar de vacature op de website van Stichting Vrijescholen Ithaka. Reageren kan tot en met 15 december.


Schoolbibliotheek


Wat zijn wij ongelofelijk blij met alle nieuwe boeken die wij hebben gekregen van Bas Maliepaard, vader van Max en Ella. En ook bekend van De grote vriendelijke podcast. Al die nieuwe boeken willen wij natuurlijk graag in de kasten zetten dus hierbij een oproep.

Hulp gezocht

Vorig jaar is de nieuwe schoolbibliotheek feestelijk geopend door onder andere Charlotte Dematons en het echtpaar Schubert. Nu zijn we een jaar verder en willen we graag alle boeken die we de afgelopen periode hebben gekregen toevoegen aan de huidige collectie. Daarvoor is het van belang dat de boeken een sticker krijgen met het juiste niveau. Merel, van De Leesvink komt ons helpen met het inscannen, maar het echte stickeren willen we graag met ouders doen.

Welke ouders vinden het leuk om ons te helpen op dinsdag 9 januari om 13.30 uur.

We verwachten 1,5 uur bezig te zijn.

Welke ouders zouden onze bibliotheek-ouders willen zijn?

Wat houdt het in: De collectie jaarlijks aanvullen, de kapotte boeken repareren of vervangen, de nieuwe boeken voorzien van de juiste stickers, de kasten op de gang op orde houden, misschien zelfs de kinderboekenweek vormgeven. In overleg is er veel mogelijk.

Graag mailen naar eheirman@vsdelindeboom.nl als je ons kan helpen.

Alvast bedankt!


Schoolschaatsen 8 januari


Op de eerste dag na de kerstvakantie, maandag 8 januari, gaan we met de hele onderbouw schaatsen bij de schaatsbaan in Haarlem. We verzamelen met de kinderen tussen 8.30 en 8.45 uur voor de ingang van de schaatsbaan, waarna we klas voor klas naar binnen zullen gaan. Na twee uur schaatsen, dus rond 11.00 uur, vertrekken we weer naar school.

Praktische zaken

Welke ouders zijn er bereid om die dag om 11.00 uur terug naar school rijden? Intekenen kan binnenkort per klas via Parro.


Kinderen die schaatsen willen huren, nemen van thuis een envelopje met cash geld mee om schaatsen te huren. Handig als hier ook hun schoenmaat op staat. Schaatsen huren kost €5,50. Verder zijn handschoenen verplicht, een muts wordt aangeraden.


Onderhoud schoolpleinDe komende tijd krijgt het schoolplein een opknapbeurt. De gemeente zal een en ander aanpassen rond het pannaveld en ook het stuk langs het hek wordt opgehoogd en opgefrist. De speeltoestellen worden tenslotte ook gekeurd. Een aantal kinderen uit klas 3 en 5 staken vorige week de handen alvast uit de mouwen en zetten loszittende tegels vast. Vele handen maken licht werk!


Kijkje in klas 3


Afgelopen weken is klas 3 ijverig aan het werk geweest over de boerderij. Er waren 7 verschillende opdrachten, die aansluiten bij de verschillende vormen van intelligentie volgens Gardner. Zo moesten de kinderen zelf een grafiekje maken, een elfje schrijven óf een limerick, een eigen lied, schrijven, gereedschap tekenen en dergelijke. Graag deel ik een paar eigen producties met jullie:


Van Bibi en Silke een lied:

Melodie: 11 november is de dag

Boertje, boertje, wordt wakker,

Jij moet gaan werken, jij moet gaan werken,

Boertje, boertje, kom uit bed,

Jij moet gaan werken opgelet.

Boertje, boertje, naar de stal,

Koeien melken, koeien melken,

Boertje, boertje kom uit bed,

Boertje, boertje opgelet!


Een limerick van Larissa:

Er was eens een boertje uit Gouda,

Die zat in de wei zijn paard na,

Het paard hinnikte,

De boer grinnikte

Wat had hij een eigenwijs paard ja!


Merel en Mia schreven een lied:

Melodie: Supermug

De zon komt op om kwart voor zes,

Dan komt de boer uit zijn bed,

Hij moet dan heel snel ploegen gaan,

Maar eerst zijn kleren aan.

Want eggen hoort er ook nog bij,

Dat doet de boer niet zo blij.

Want hij wil graag chillen met z'n billen,

'Maar dat mag niet van zijn wijf (excuus, rijmt beter)

En hij eet om kwart voor vijf.


Tegelijkertijd hebben we het proces van graan tot brood leren kennen en hoe de boer in samenhang met de natuur en met bijvoorbeeld de molenaar en de bakker hard aan het werk is voor ons brood en ander voedsel. Ook hebben we de 4 meest gebruikte graansoorten bekeken en geproefd en gemalen met de koffie/graanmolen die we van juf Quirine zolang mochten lenen: tarwe, haver, rogge en gerst. We hebben ook een heel klein beetje graan gedorst.


Een van de hoogtepunten was het uitje naar de molen, waar we de binnenkant van de werkende molen konden bekijken en een film waarin duidelijk werd dat de mens al eeuwenlang brood bakt en eet. Een lekkere wandeling tussendoor was erg verfrissend, het regende die dag gelukkig niet!


De periode sloten we af met een overhorinkje en uiteraard met het bakken van brood.

Al met al was het een zeer enthousiasmerende en leerzame periode, waarin de kinderen hebben geleerd zelfstandig te werken en samen te werken. Een aantal kinderen kan ook al zelf een eigen verslag schrijven over wat er verteld is. Ze zijn gegroeid als kool!

Leontien en Margo


Praktische zaken


Euritmietjes

Heb je dit jaar nog geen euritmietjes voor je kind aangeschaft? Dan vragen we je om dat zo snel mogelijk alsnog te doen, zodat je kind niet op blote voeten of sokken hoeft mee te doen. De euritmietjes kosten €7,50. Het bedrag mag worden overgemaakt naar NL33INGB0001370327 t.n.v. Vrije School Kennemerland. Je kind krijgt ze vervolgens tijdens de les van de leerkracht euritmitsch bewegingsonderwijs.


Broertjes/zusjes aanmelden

Heeft jouw schoolgaande kind een broertje of zusje geboren tussen 1 september en 31 december 2020? Uiterlijk 30 januari 2024 moeten wij het gemeentelijk aanmeldformulier hebben ontvangen. Het formulier mag je mailen naar info@vsdelindeboom.nl of inleveren bij de administratie.


Ook van broertjes en zusjes die tussen 1 januari en 31 augustus 2021 zijn geboren, ontvangen we het formulier graag zo snel mogelijk. Ook al is de deadline nog ver weg, wij vinden het fijn om te weten hoeveel broertjes en zusjes we kunnen verwachten. Alvast bedankt!


Geen formulier ontvangen omdat jullie buiten de gemeente Haarlem wonen? Download het dan via www.naarschoolinhaarlem.nl.


Leerlinggegevens updaten

Wij merken soms dat telefoonnummers, noodnummers of andere gegevens van leerlingen niet meer actueel zijn, of dat er gegevens ontbreken, zoals naam en telefoonnummer van de huisarts. Zijn er onlangs wijzigingen geweest? Of wil je de contactgegevens van de huisarts doorgeven? Dat kan via info@vsdelindeboom.nl. Alvast bedankt!


Gevonden voorwerpen

De kist met gevonden voorwerpen raakt weer goed gevuld met kleding, broodtrommels en andere spulletjes. Op dinsdag 19 december leggen we alle gevonden spullen in de grote hal. Zouden jullie dan kunnen kijken wat van jullie is? Wat niet wordt opgehaald, gaat naar het goede doel.


Digitaal prikbord


Ons digitale prikbord wordt nog steeds gevuld met flyers van leuke activiteiten of bijzondere bedrijven in de regio. Het prikbord is hier te bekijken.  Een item blijft twee weken hangen, dan maken we weer ruimte voor andere informatie. Wil je je mededeling of vraag op het prikbord? Stuur deze dan per mail naar info@vsdelindeboom.nl.


Vakantierooster en studiedagen 2023-2024


Vakanties

Kerstvakantie:  zaterdag 23 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie:  zaterdag 17 februari t/m zondag 25 februari 2024

Paasvakantie:  vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024

Meivakantie:  zaterdag 27 april t/m zondag 12 mei 2024 (Hemelvaart valt in de meivakantie!)

Pinksteren:  zaterdag 18 mei t/m maandag 20 mei 2024

Zomervakantie:  zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september 2024

Studiedagen

Vrijdag 16 februari 2024

Vrijdag 28 juni 2024

Maandag 1 juli 2024


Ingezonden berichten