Vrijeschool de Lindeboom is een fijne basisschool aan de korte verspronckweg in Haarlem

Basisschool de Lindeboom is de 5e vrije school van Haarlem

Steken tellen is
ook rekenen.

Gepubliceerd op: 01-02-2024Nieuw

Nieuwsbrief februari 2024

Agenda

Vrijdag 16 februariStudiedag, geen les
Zaterdag 17 februari t/m zondag 25 februariVoorjaarsvakantie
Zaterdag 2 maart Groene klusdag
Vrijdag 22 maartPalmpasen
Donderdag 28 maartPaasfeest
Vrijdag 29 maart t/m maandag 1 aprilPaasvakantie
Zaterdag 20 aprilLentemarkt
Zaterdag 27 april t/m zondag 12 meiMeivakantie (incl. Hemelvaart)

In deze nieuwsbrief

  • Van de directie
  • Klas 4,5 en 6 schrijven Engelse Brieven
  • Gevonden voorwerpen
  • Ademloos
  • Klaar - overs gezocht
  • Kijkje in de klas
  • Vakantierooster en studiedagen 2023-2024
  • Ingezonden berichten
  • Snelkoppelingen


Beste ouders,

De weken na de kerstvakantie zijn omgevlogen. We hebben met de onderbouw geschaatst, Drie Koningen en Maria Lichtmis gevierd, de eerste ouderavond over het onderzoek gelijke schooltijden gehad, klas 6 heeft voor het eerst de nieuwe 'Doorstroom Toets' gemaakt, we hebben ons gestort in het feestgedruis van carnaval op school en genoten van het toneelstuk van klas 5.

Terwijl voor de kinderen de voorjaarsvakantie al is begonnen hebben wij vandaag een studiedag gehad met het team. Op de agenda stond het onderzoek naar gelijke schooltijden en hierin kleur verkennen als team, werken aan een schooleigen doorgaande leerlijn burgerschap en tenslotte hebben we de handen uit de mouwen gestoken om de school gezamenlijk op te ruimen. We kijken terug op een vruchtbare en verbindende studiedag en zien ernaar uit de kinderen op maandag 26 februari welkom te heten in een fris opgeruimde school!

Voor nu een fijne vakantie gewenst, mede namens het team,

Hartelijke groet,


Sara de la Parra

Directrice VS de Lindeboom

Klas 4, 5 en 6 schrijven Engelse brieven!


Sinds 2022 is Maaike werkzaam als vrijwilliger voor het Internationaal Hulp Fonds voor vrijeschoolpedagogie (IHF). In februari zal zij een aantal waldorf scholen in Zuid- Afrika bezoeken die financiële steun krijgen vanuit het IHF.

https://www.internationaalhulpfonds.nl/

Met een van de scholen, de Hermanus Waldorf School, heeft zij reeds een langdurige vriendschapsband en heeft zij deze school meerdere malen bezocht. Inmiddels is deze school financieel redelijk gezond.

De school is volgroeid van kleuterklas tot klas 7 (einde basisonderwijs) en werkt nu aan een bovenbouw praktische stroom.

Met klas 4, 5, en 6 wisselen we af en toe tekeningen en brieven uit met de kinderen van klas 4, 5 en 6 van deze school. De kinderen in Haarlem weten al iets meer over de leefomstandigheden van deze kinderen en hoe het onderwijs anders is, maar ook hetzelfde. Zo spelen ze allebei fluit en hebben aan elkaar hetzelfde fluitliedje laten horen. Afgelopen week hebben ze een brief geschreven. Hopelijk krijgen ze post terug!

Hierbij een indruk van de school.

https://www.youtube.com/watch?v=4Fvvsfd5Q3U


Gevonden voorwerpen

De kist met gevonden voorwerpen zit vol met kleding, broodtrommels en andere spulletjes. Op 14 februari (vlak voor de voorjaarsvakantie) leggen we alle gevonden spullen in de grote hal. Zouden jullie dan kunnen kijken wat van jullie is? Wat niet wordt opgehaald, gaat naar het goede doel.

Ademloos...

In het kader van de boekenweek werden de kleuters voorgelezen door de kinderen uit klas 3. De kleuters luisterden ademloos!

Oproep: klaar-overs gezocht


Helaas heeft onze laatste oproep voor nieuwe klaar-overs nog geen nieuwe aanmeldingen opgeleverd, maar we hebben jullie hard nodig! We zoeken ouders die van 8.10 tot 8.30 uur beschikbaar zijn. Hoe meer ouders meedoen, hoe minder vaak je aan de beurt bent. Heb je zin en tijd om onze kinderen veilig naar school te laten gaan, meld je dan bij Ella op de administratie of via info@vsdelindeboom.nl. Je inzet wordt enorm gewaardeerd!


Kijkje in de klas

Kleuterklas Quirine

Het was midden in de winter. Een oude man liep door het bos, met zijn hondje achter zich aan. En zonder dat hij er iets van merkte, verloor de oude man zijn want.


Tot het zevende levensjaar bevindt het kind zich in de periode waarbij de nadruk van de groeiactiviteit is gericht op de buik en de ledematen. De groeikrachten richten zich op het middengebied, de romp van de mens. In dit middengebied is veel ritmische activiteit te vinden. Denk maar aan de ademhaling en aan het hart. Maar ook aan de opbouw van het skelet: de ribbenkast en de wervelkolom. Ritme en regelmaat vinden we terug, samenhang.


Nu kunnen we ons voorstellen dat deze groeiprocessen een heel ritmisch karakter hebben om deze structuur in het lichaam aan te brengen. Dit kunnen we ondersteunen door in de omgeving van het kleuterkind ook ritmisch bezig te zijn. Terugkerende activiteiten, iedere dag, iedere week, ieder jaar.

Door de seizoenen te volgen, herkennen wij een jaarritme. Door iedere dag een karakter te geven door middel van een activiteit, herkennen wij een weekritme. Door op de dagen een vaste opeenvolging van handelingen te hanteren, herkennen wij een dagritme. In de kleuterklassen ondersteunen we dit proces door ritmisch te werken op deze gebieden.


Maar ook in verhalen kan een ritme te vinden zijn. Een voorspelbaarheid die houvast geeft, die vreugde geeft van ernaar toe leven en een veiligheid geven voor het kind. De afgelopen periode beleefden wij in de klas het verhaal uit het prentenboek ‘Kan ik er ook nog bij?’ van Loek Koopmans. We keken eerst naar de platen en luisterden naar juf haar stem. Maar de volgende dag al had juf een enorme blauwe lap onder haar arm terwijl ze rondes liep in de kring met een kind kruipend achter zich aan, het hondje. We speelden het verhaal uit en ieder kind riep steeds de naam van zijn dier en de vraag: kan ik er ook nog bij? We naaiden onze eigen wanten of plakten ze van papier. Wat een vreugde en trotsheid voelden wij allen in de klas, toen we nog een keer als verrassing een tafelspel van dit verhaal te zien kregen door twee oudste kinderen, die alles zelfstandig spraken en speelden.

En de oude man was heel blij dat zijn hondje de warme want had gevonden. En dat daar zoveel dieren in geslapen hadden, dat weten wij alleen.

20 april Lindefest bij Vrije School de Lindeboom


Vakantierooster en studiedagen 2023-2024


Vakanties

Voorjaarsvakantie:  zaterdag 17 februari t/m zondag 25 februari 2024

Paasvakantie:  vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024

Meivakantie:  zaterdag 27 april t/m zondag 12 mei 2024 (Hemelvaart valt in de meivakantie!)

Pinksteren:  zaterdag 18 mei t/m maandag 20 mei 2024

Zomervakantie:  zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september 2024

Studiedagen

Vrijdag 16 februari 2024

Vrijdag 28 juni 2024

Maandag 1 juli 2024


Ingezonden berichten


Save the ‘green’ - date

Zaterdag 2 maart (12:00) gaan we starten met het onderhoud van het groen op het schoolplein met onze ‘groen’-groep. We zullen starten met het vegen/scheppen van al het zand dat nu op de tegels ligt, opruimen van spullen, beginnend snoeiwerk en ongewenste planten uit borders verwijderen. Wij kunnen deze dag extra versterking gebruiken!

Kom je ons helpen? Meld je dan aan via Parro door je op te geven als vrijwilliger.

Eventueel een bezem/schep/snoeischaar/kruiwagen of emmer meenemen.


Lieve groet, Shireen en Linda


Snelkoppelingen:

Aanvraagformulier verlof

Het digitale prikbord

Belangrijke schooldata