Vrijeschool de Lindeboom is een fijne basisschool aan de korte verspronckweg in Haarlem

Basisschool de Lindeboom is de 5e vrije school van Haarlem

Steken tellen is
ook rekenen.

Gepubliceerd op: 02-11-2023Nieuw

Nieuwsbrief november 2023

Agenda

Vrijdag 10 novemberSint Maarten, les tot 13.00 uur, viering
van 16.30 tot 19.00 uur
Maandag 27 november1e advent
Woensdag 29 novemberSpeelgoedmarkt klas 6, van 12.30
tot 14.00 uur
Maandag 4 december2e advent
Dinsdag 5 decemberSint Nicolaas, les tot 13.00 uur
Woensdag 6 decemberStudiedag, geen les
Maandag 11 december3e advent
Maandag 18 december4e advent
Donderdag 21 decemberKerstspel voor leerlingen van 13.00 tot 15.00 uur
Vrijdag 22 decemberKerstviering, les tot 13.00 uur
Zaterdag 23 december t/m zondag 7 januariKerstvakantie

In deze nieuwsbrief

 • Van de directie
 • Sint Maarten
 • Even voorstellen
 • Opbrengst boekenkraam Kinderboekenweek
 • Boertjes/zusjes aanmelden
 • Oproep klaar-overs gezocht
 • Kijkje in de kleuterklas
 • Terugblik ouderavond 17 oktober
 • Smartwatch op school
 • Speelgoedmarkt
 • Vakantierooster en studiedagen 2023-2024
 • Ingezonden berichten


Beste ouders,


In de herfst vieren wij de feesten van de mantelheiligen. Michael staat in het teken van het hebben van moed. Sint Maarten in het teken van het delen met de ander. De heilige Sint Maarten deelt zijn mantel met een arme bedelaar. Een teken van liefde en zorgzaamheid. Ik zorg voor de ander terwijl ik ook voor mijzelf blijf zorgen. Dit is ook de reden waarom niet de gehele mantel gedeeld wordt.


Ook wij moeten in het onderwijs goed zoeken naar een balans. We werken met plezier en passie voor jullie kinderen. Tegelijkertijd moeten wij onze energie bewaken om dit goed te kunnen doen. In het griepseizoen is dat best eens een opgave. Zeker wanneer leerkrachten ziek worden en er geen invallers te vinden zijn. De andere leerkrachten vangen dan kinderen van andere klassen op in hun klas. Dit zorgt voor extra werkdruk en kost energie en flexibiliteit. Ik realiseer mij dat dit ook veel van jullie als ouders vraagt. Daar komt weer een berichtje van de directeur met een melding dat de kinderen thuis mogen blijven. Hopelijk brengen de jaarfeesten die komen een vreugde die onze vitaliteit kan versterken.


Zoals jullie al hebben gemerkt is ook dit jaar een bericht tot jullie gekomen om via het systeem WIS-collect een ouderbijdrage te kunnen doen. Het is heel fijn dat veel ouders gereageerd hebben op deze oproep. Wij missen nog een reactie van een groep ouders. In dit systeem kun je aangeven dat en wat je wilt bijdragen. Natuurlijk is het ook mogelijk om aan te geven dat er niet wordt bijgedragen in financiële zin. Het is een vrijwillige bijdrage. Het is voor ons heel fijn wanneer er, ongeacht de gekozen actie, een reactie komt op de oproep in het systeem. Dit geeft ons een indicatie op de totale inkomsten van het jaar. Wij betalen van deze bijdrage extra zaken die wij op school aanbieden die niet gefinancierd kunnen worden uit de overheidsgelden omdat deze gelden niet toereikend zijn. Op onze school kiezen wij ervoor om hiervan de wekelijkse lessen techniek en euritmie en de bijbehorende pianobegeleiding hiervan te betalen.


Voor ouders die er nog niet aan toe zijn gekomen te reageren, willen jullie alsnog de keus in WIS-collect invullen?


Sara de la Parra

Directrice VS de Lindeboom


Sint Maarten


Elf november is de dag, da-hat mijn lichtje stralen mag


Afgelopen maandag 6 november vierden we de opmaat naar Sint Maarten met de weekopening met zang en een verhaal voor alle leerlingen van klas 1 t/m 6 in de hal. Vandaag, vrijdag 10 november, vieren we dan echt het Sint Maartenfeest als het eerste lichtfeest van de grote jaarfeestenkring. Sint Maarten is de eerste van de drie mantelheiligen, die onderdeel zijn van de lichtjesfeesten. Ieder met een eigen boodschap. Het Sint Maartenfeest gaat over elkaar echt zien en met elkaar delen.


We beginnen de ochtend met het samen en klas-doorbroken versieren van de pompoenen. Waarna er in de klassen wordt genoten van een pompoensoep, gemaakt van die pompoenen. Later op de dag lopen de kinderen van de klassen een, twee en drie in een optocht door de school, waar ze worden verwelkomd door de kinderen van de hogere klassen. De klassen vier, vijf en zes zullen om 13.00 uit zijn in verband met hun specifieke avondprogramma's. Klassen een, twee en drie zijn op hun gebruikelijke tijd uit.


Oorsprong Sint Maarten

Het Sint Maartenfeest of liever gezegd 11 november is een feestdag, die al vele eeuwen teruggaat in de tijd. Sint Maarten was een Romeinse soldaat, geboren in Hongarije en levend in de 4e eeuw. Hij voelde een sterk innerlijk verlangen om het goede te dienen en om zijn medemens als gelijke te zien en te behandelen. In zijn tijd vond hij de moed om anders te durven handelen en om uiteindelijk zijn roeping te volgen.


Bij de winterse stadspoort van Amiens ontmoette hij een arme bedelaar en uit medelijden sneed hij zijn warme rode mantel met zijn zwaard in tweeën. De helft gaf hij weg en de andere helft hield hij om zelf warm te kunnen blijven. Sint Maarten gebruikte hier zijn zwaard niet voor de strijd, maar om te kunnen delen. Hij had geen geld bij zich, maar wat hij had, deelde hij.


Voordat 11 november vanuit de kerk gekoppeld werd aan het levensvoorbeeld van Sint Maarten, werden er jaarlijks al grote vuren ontstoken. Voor de boeren was dit een soort nieuwjaarsdag waarop mensen dankoffers brachten en grote louterende vuren ontstaken om de vruchtbaarheid van land en vee te bevorderen. Het rondgaan van de kinderen is een voorbeeld van zo'n oorspronkelijke ommegang. De lichtjes in de lantaarns van de Sint Maartenoptocht hebben, net als toen, iets met ons leven van alledag te maken. Hoe houden we het lichtje in onszelf brandende?

Bron: Het goud van Waldorf

Even voorstellen: Esther Schouten van der Velde


Sinds vorige week verzorgt Esther Schouten van der Velde het euritmisch bewegingsonderwijs op onze school. Zij stelt zich hier aan jullie voor:


Ik ben Esther Schouten van der Velden en ik kom per november euritmie geven op de Lindeboom. Sinds drie jaar volg ik de opleiding Euritmisch bewegingsonderwijs bij Jiri en Lara Brummans. Ik heb dit al een tijdje vormgegeven op mijn andere school, de Geert Grooteschool in Amsterdam. Ik sta daar ook nog steeds drie dagen voor de klas, klas 4, en ik kan dit goed combineren met euritmie aldaar en een dag euritmie op de Lindeboom! Ik ben afgelopen dinsdag dan ook met veel plezier begonnen bij jullie en de sfeer in de school en de klassen gaf mij een goed gevoel!

Ik sta al vele jaren voor de klas, eerst in het Jenaplanonderwijs en daarna ben ik verhuisd naar Antwerpen en op de vrije school gaan werken. Dat heb ik als erg fijn en verdiepend ervaren. In 2020 kwam ik weer terug in Nederland en ben ik in Amsterdam gaan werken op de vrije school. Ook ben ik opgeleid als haptotherapeut en heb ik een aantal jaren een eigen praktijk gehad, met name gericht op kinderen. Deze kennis kan ik ook in mijn huidige werkzaamheden inzetten voor de kinderen. Ik woon in Soest, heb zelf twee volwassen zoons en mijn hobby's zijn tekenen, yoga, lezen, wandelen en fietsen.

Hartelijke groet, juf Esther

Opbrengst boekenkraam Kinderboekenweek


Tijdens de Kinderboekenweek stond de Kennemer Boekhandel met een kraam bij ons op school. Daar hebben jullie voor maar liefst 900 euro aan boeken aangeschaft! Dat betekent dat wij een mooie collectie nieuwe boeken aan onze schoolbibliotheek kunnen toevoegen. Welke dat zijn is nog niet bekend, maar namens alle kinderen en leerkrachten bedankt voor jullie aankopen!


Broertjes/zusjes aanmelden


Heeft jouw schoolgaande kind een broertje of zusje geboren tussen 1 september en 31 december 2020? Uiterlijk 30 januari 2024 moeten wij het gemeentelijk aanmeldformulier hebben ontvangen. Dit lijkt nog ver weg, maar wij vinden het fijn om al zo snel mogelijk te weten hoeveel broertjes en zusjes we kunnen verwachten. Doorgeven kan per mail via info@vsdelindeboom.nl, het formulier kun je ook mailen of inleveren op de administratie. Alvast bedankt!


Geen formulier ontvangen omdat jullie buiten de gemeente Haarlem wonen? Download het dan via www.naarschoolinhaarlem.nl. Vergeet in dat geval niet om een adresbewijs bij te voegen.


Oproep: klaar-overs gezocht


Helaas heeft onze laatste oproep voor nieuwe klaar-overs nog geen nieuwe aanmeldingen opgeleverd, maar we hebben jullie hard nodig! We zoeken ouders die van 8.10 tot 8.30 uur beschikbaar zijn. Hoe meer ouders meedoen, hoe minder vaak je aan de beurt bent. Heb je zin en tijd om onze kinderen veilig naar school te laten gaan, meld je dan bij Vera op de administratie of via info@vsdelindeboom.nl. Je inzet wordt enorm gewaardeerd!


Kijkje in de kleuterklas van Eva en Daphne


Een spontaan kringgesprek in de kleuterklas

Wij kleuterjuffen werken met de kinderen rondom de jaarfeesten en seizoenen. Zo zingen we liedjes, versjes die daarbij horen, vertellen verhalen, spelen een ochtendspel en knutselen hierover. Maar vaak komen er in de kring ook mooie spontane (leer)gesprekjes op gang. Dit was afgelopen woensdag het geval.


Eén meisje had alle pitjes uit haar appeltje verzameld. We keken ernaar en zagen dat ze klein waren en het waren er best veel! Spontaan werd er andere vruchten genoemd. We kwamen erachter dat sommig fruit één pit heeft (kers, perzik…), ander fruit meerdere pitten (appel, peer, soms een mandarijn). Sommige pitten waren klein, andere groot (mango!). Er was ook fruit zonder pit, of zo klein en zacht dat we het konden eten, eigenlijk met zaadjes (framboos, aardbei, kiwi). Juf en de kinderen genoten van dit spontaan ontstane kringgesprek!


In ied’re kleine appel

Daar lijkt het wel een huis

Want daarin zijn vijf kamertjes

Precies als bij ons thuis


In ieder hokje vind je

Twee pitjes zwart en klein

Die liggen daar te dromen

Van licht en zonneschijn

Zij dromen dat zij later

In de aarde groeien gaan

Tot hele grote bomen

Met appeltjes er aan


Terugblik ouderavond 17 oktober


Afgelopen dinsdag 17 oktober, om kwart voor acht 's avonds, zat de grote hal van onze school vol met ouders van de kleuterbouw. Samen zongen we een prachtig herfstlied onder begeleiding van juf Eva. Een lied met twee melodie partijen en dat ook nog eens in kanon kon! Daarna vertelde juf Quirine een stukje over bakersprookjes en konden de ouders kijken naar het spelletje van de Bokjes Bruze.


Iedere klas in de vrijeschool heeft een vertelstof toegeschreven gekregen van Rudolf Steiner. Vertelstof die aansluit bij de ontwikkelingsfase van het kind. In de kleutertijd passen de bakersprookjes. Dit zijn oeroude verhaaltjes die mond tot mond, dorp tot dorp, streek tot streek verteld werden. Het zijn ook wel ‘kletskoek’ verhaaltjes, vol ondeugd, humor, verbazing, verwondering, opluchting en herhaling. We vertellen eenzelfde verhaal meerdere keren in de kleuterklas, dat is herhaling. Maar in de verhalen zelf zit ook herhaling. Herhaling geeft een gevoel van herkenning en daarmee voorspelbaarheid. Het brengt het kind veiligheid en geborgenheid, een grip op het leven. Steeds door hetzelfde proces heengaan, net als de seizoenen bijvoorbeeld. De jonge kindertijd kent geen kloktijd, maar door het ritme van de seizoenen te volgen, een vast weekritme, een vast dagritme, schenken we het kind zekerheid en vertrouwen.


Door kleuterleerkracht Quirine


Smartwatch op school


We zien steeds meer kinderen op school met een smartwatch. Een smartwatch is een horloge met 2G-3G-4G waarmee je niet alleen de tijd kunt zien maar ook kunt bellen en soms ook foto’s of filmpjes kunt maken. In de klas zien we dat kinderen erdoor worden afgeleid. We vragen kinderen dan ook om onder schooltijd hun smartwatch in hun tas te bewaren. Om verlies of beschadiging van de smartwatch te voorkomen adviseren wij om je kind geen smartwatch naar school te laten dragen.

Speelgoedmarkt

Op woensdag 29 november van 12.30 tot 14.00 uur zal klas 6 een speelgoedmarkt houden in de grote hal. Het geld dat hiermee wordt verdiend zullen wij gebruiken voor ons eindkamp. Heeft u nog speelgoed en kinderboeken die wij mogen verkopen? Vanaf 27 november mogen de spullen worden ingeleverd bij klas 6. Meer informatie volgt.


Ingezonden berichten